Tweaking Ordered Lists 2

This is a major hack for a specific application. It works fine for a one-time situation, but would be hard to use without revisiting the code to remember what was done.


 1. Постцифарска тачка се не пише испред другог знака интерпункције:
  • Други св(ј)етски рат (1914–1918)
  • скуп одржан 15–18. јуна
  • Иво Андрић (10. IX 1892 – 13. III 1975)
  • књиге објављене 1959, 1962, 1965. и 1966. године
 2. Kад се број може читати и као основни, а не само као редни (бројке из нумерације иза именице која означава јединицу те нумерације):
  • у тачки 18 и 21а приручника
  • исправити грешке у фуснотама 3, 6 и 7а и на стр. 29 и 31
  • термин у чл. 59, 120, 150 и 151 Законика; у свескама 3 и 4–5 часописа
   • Ако је пак именица иза бројки, број се обавезно чита као редни и тачка се редовно пише:
    • на 11. и 13. страници књиге, у 3. свесци, у 5. и 7. члану итд.
 3. На крају наслова и уопште оних записа који се штампају у засебном реду (нпр. година издања у заглављу књиге).

Page Source

[[module css]]
.mylist ol li {
 margin-bottom: 10px;
}
.mylist ol li ul li ul li {
 list-style-type: none;
 margin-left: -80px;
 margin-bottom: 10px;
 margin-top:10px;
}
.mylist ol li ul li ul li ul li {
 list-style-type: circle;
 margin-left: 0px;
 margin-top: 0px;
}
.mylist ol li ul li {
 margin-bottom:3px;
}
[[/module]]
[[div class="mylist"]]
# Постцифарска тачка се не пише испред другог знака интерпункције:
 * //Други св(ј)етски рат (1914–1918)
 * скуп одржан 15–18. јуна
 * Иво Андрић (10. IX 1892 – 13. III 1975)
 * књиге објављене 1959, 1962, 1965. и 1966. године//
# Kад се број може читати и као основни, а не само као редни (бројке из нумерације иза именице која означава јединицу те нумерације):
 * //у тачки 18 и 21а приручника//
 * //исправити грешке у фуснотама 3, 6 и 7а и на стр. 29 и 31//
 * //термин у чл. 59, 120, 150 и 151 Законика; у свескама 3 и 4–5 часописа//
 * Ако је пак именица иза бројки, број се обавезно чита као редни и тачка се редовно пише:
  * //на 11. и 13. страници књиге, у 3. свесци, у 5. и 7. члану// итд.
# На крају наслова и уопште оних записа који се штампају у засебном реду (нпр. година издања у заглављу књиге).
[[/div]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License